Ineens is het er, het kan een uitspraak zijn van iemand, of iets dat je leest. Elke waarneming kan een gevoelige snaar raken, die zo diep was weggeborgen dat ze niet meer bewust werd gehoord en gevoeld. Plotseling laten de herinneringen zich weer zien, met alle kracht die jarenlang is onderdrukt.

Wanneer iemand gedwongen wordt tot seksuele handelingen heeft dat vaak grote gevolgen. Ook binnen gezins- of familieverband kan dit voorkomen, we spreken dan over incest. De term incest is op deze website te definiëren als "de situatie waarin een kind door iemand met relative macht of relationeel overwicht tot het uitvoeren en/of ondergaan van seksuele activiteit in woorden, gebaren of handelingen wordt gebracht, of de dreiging daartoe, terwijl het kind dit niet wenst, dan wel niet in staat is over deze situatie te beslissen en controle uit te oefenen". (Ganzevoort, Reconstructies 2001)

Incest grijpt diep in en het kan zijn, dat de gebeurtenissen uit het verleden al jaren zijn weggestopt. Dat kan een manier zijn om het vol te houden, omdat het toelaten van de herinneringen of ervaringen rondom het misbruik erg pijnlijk en confronterend kunnen zijn. Wanneer de gevoelens niet onder ogen worden gezien en ze worden wegstopt, kan het een belemmering worden in je leven. Aan het licht brengen, het praten over het gebeurde hoe moeilijk dat ook is, kan helpen in het verwerken van de ingrijpende gebeurtenissen.